Uvjeti kupnje

Opći uvjeti poslovanja primjenjuju se na prodaju proizvoda objavljenih na Internetskoj stranici https://dwte.hr/ odnosno na kupnje obavljene isključivo putem Internet stranice https://dwte.hr/ kojim se sklapa ugovor o kupoprodaji na daljinu između DWTE, obrt za grafički dizajn, J.J.STROSSMAYERA 341, 31000, OSIJEK , OIB: 37810766494 u svojstvu prodavatelja (dalje u tekstu: Prodavatelj) i kupca (dalje u tekstu: Korisnik).

1. Opće informacije o web stranici https://dwte.hr/
Korisnici odnosno kupci su dužni prije početka korištenja web stranice https://dwte.hr/ (dalje: web stranice) vlasništvu Prodavatelja upoznati se s Općim uvjetima poslovanja web stranice. Ako imaju dodatnih pitanja ili nejasnoća vezanih uz Opće uvjete poslovanja, mogu se obratiti na adresu e-pošte dwteyes@gmail.com

Pristupanjem web stranici ili korištenjem bilo kojeg dijela njezinog sadržaja Korisnik prihvaća Opće uvjete poslovanja web stranice, kao i sva ostala pravila i uvjete korištenja predmetne web stranice te usluga koje se putem nje pružaju. Korisnici su suglasni da neće koristiti web stranicu tako da štete autorima ili trećim osobama, te prihvaćaju sve rizike korištenja web stranice i usluga. Ako se Korisnik ne slaže s navedenim, dužan je prestati koristiti web stranicu i usluge koje se putem nje pružaju.

Sadržaj web stranice zaštićen je autorskim pravima. Mijenjanje, posuđivanje, prodavanje ili distribuiranje sadržaja moguće je samo uz prethodnu pisanu dozvolu Prodavatelja.

Prodavatelj omogućuje korištenje web stranice na najbolji mogući način. To uključuje: nadgledanje rada servera, širenje kapaciteta prema broju Korisnika, podršku korisnicima te otklanjanje eventualnih grešaka i problema u radu sustava. Prodavatelja ne preuzima odgovornost za eventualne probleme u radu stranica i usluga. Prodavatelja ne može jamčiti da korištenje web stranice neće biti prekinuto ili bez pogrešaka. Korisnik je suglasan s time da pristup web stranici ponekad može biti u prekidu ili privremeno nedostupan.

Korisnici koriste web stranicu na vlastitu odgovornost. Prodavatelj ni na koji način nije odgovoran za štetu koju Korisnik može pretrpjeti korištenjem web stranice. Autori i druge fizičke ili pravne osobe uključene u stvaranje, proizvodnju i distribuciju web stranice nisu odgovorni ni za kakvu štetu nastalu kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja iste.

Prodavatelj zadržava pravo da onemogući pristup web stranici korisnicima u slučaju procjene da se ista koristi na neprikladan način. Prodavatelj zadržava pravo odbiti pristup web stranici bilo kome, na osnovu vlastitih procjena. Korisnik se obvezuje da će web stranicu koristiti tako da ne ugrožava resurse i usluge u cijelosti. Neprimjereno korištenje web stranice zabranjeno je i rezultira ukidanjem pristupa istoj.

Korisnik je dužan čuvati podatke o svom korisničkom računu tajnima, te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa.

Prodavatelj zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti Opće uvjete poslovanja. Promjene stupaju na snagu danom objave na web stranici. Nastavak pristupanja web stranici ili korištenja bilo kojeg dijela njezinog sadržaja smatrat će se pristankom na izmijenjene ili dopunjene Opće uvjete poslovanja. Prodavatelj savjetuje periodično provjeravanje Općih uvjeta poslovanja radi upoznavanja s eventualnim promjenama.

Prodavatelj zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti, dopuniti ili ukinuti bilo koji dio svog poslovanja, što uključuje i web stranicu, odnosno bilo koji njezin dio, servise, podstranice ili usluge koje se putem njih pružaju. Predmetno pravo uključuje, ali se ne ograničava na, promjenu vremena dostupnosti sadržaja, dostupnosti novih podataka, načina prijenosa, kao i prava na pristup ili korištenje web stranicom.

Dužnost je i obaveza Korisnika koristiti web stranicu u skladu s pozitivnim propisima te općim moralnim i etičkim načelima. Prodavatelj ima pravo u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja web stranice kako bi osiguralo poštivanje Općih uvjeta poslovanja i pozitivnih propisa. Izmjene Općih uvjeta poslovanja važeće su odmah po objavi na web stranicama https://dwte.hr/.

2. Osnovne informacije o prodavatelju

Potrošač, u svojstvu kupca, sklapa ugovor o kupoprodaji s DWTE, obrt za grafički dizajn., J.J.STROSSMAYERA 341, 31000, OSIJEK , OIB: 37810766494 (dalje u tekstu: Prodavatelj) u svojstvu prodavatelja.

Podaci o Prodavatelju

Naziv: DWTE, obrt za grafički dizajn

Sjedište: J.J.STROSSMAYERA 341, 31000, OSIJEK

MB: 97984264

Poslovna banka i broj žiro-računa: Zagrebačka banka d.d., IBAN: HR8023600001102772336

OIB: 37810766494

Članovi društva: Boris Matešić

Adresa elektroničke pošte: dwteyes@gmail.com

Pravne osobe kao kupci podliježu primjeni Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini, te se na njih ne primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača. Ovi Opći uvjeti poslovanja se primjenjuju na pravne osobe u dijelu koji se odnosi na glavna obilježja proizvoda, postupak sklapanja ugovora, cijenu proizvoda, način plaćanja i otpremu proizvoda, opis načina isporuke proizvoda i troškove dostave, opće informacije, jamstvo i servisne uvjete, klub vjernosti, odricanje od odgovornosti te trenutak sklapanja ugovora. Prodavatelj može prema svome izboru pravnoj osobi omogućiti u svakom konkretnom slučaju prava koja ima kupac koji je potrošač.

Korisnik je osoba koja koristi web stranicu https://dwte.hr/, isto kao i svaki kupac i posjetitelj web stranice https://dwte.hr/ (dalje u tekstu: web stranica).

Sklapanje ugovora o kupoprodaji putem web stranice regulirano je u skladu sa zakonskim odredbama uzimajući u obzir naročito načela i odredbe direktiva Europske unije. Sklapanje ugovora putem web stranice predstavlja sklapanje ugovora na daljinu.

Ovi Opći uvjeti poslovanja predstavljaju i predugovornu obavijest, te se odnose na sklapanje ugovora o kupoprodaji ako je kupac potrošač odnosno svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, te ako se ugovor sklapa između trgovca i potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednome mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije.

Sredstva daljinske komunikacije jesu sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što je Internet i elektronička pošta.

Ugovor je sklopljen kada Korisnik izvrši narudžbu, te prihvati ove Uvjete. Smatra se da Korisnik obavljenom narudžbom u cijelosti prihvaća ove Uvjete. Korisnike upućujemo da se prije same kupovine upoznaju s ovim Uvjetima te iste redovito provjeravaju kako bi bili upoznati sa svim pravima i obavezama.

Prodavatelj može raskinuti ugovor o kupoprodaji, ako kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu, te nije dužan izvršiti isporuku proizvoda do trenutka primitka kupoprodajne cijene, osim u slučaju kada je kupac odabrao način plaćanja pouzećem. Ako kupac iz nekog razloga ne preuzme pošiljku te se ista vrati prodavatelju, prodavatelj će ponoviti dostavu još 2 puta te nakon sveukupno 3 neuspjela pokušaja dostave, prodavatelj više neće ponavljati druge dostave.

Sastavni dio ovih Općih uvjeta poslovanja su i Opći uvjeti zaštite osobnih podataka.

Sadržaj web stranice https://dwte.hr/ je dostupan na hrvatskom jeziku. Službeni jezik za sklapanje ugovora o kupoprodaji je hrvatski jezik.

3. Osnovna obilježja proizvoda

Kupac se upoznaje s osnovnim obilježjima proizvoda na web stranici.

Prodavatelj zadržava pravo izmjene informacija, uključujući cijene proizvoda i akcijske ponude na stranicama bez prethodne najave.

Uz sliku proizvoda nalazi se opis glavnih obilježja proizvoda i njegova cijena s PDV-om.

Cijene su maloprodajne, izražene u kunama i u njima je sadržan pripadajući PDV. Cijena svakog proizvoda određena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu visoko je kontrolirani proces no unos cijena zahtjeva ljudski faktor te podrazumijeva mogućnost nastanka greške.

Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti. Također, Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili tjedne akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode.

Neovisno od prethodne točke ovih Općih uvjeta, sva naručena roba bit će isporučena po cijenama koje su vrijedile pri izradi ponude.

Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja.

Prodavatelj se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koje se nalaze na web stranici.

Prodavatelj zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda postavljene prema informacijama proizvođača.

Prodavatelj sve materijale, fotografije i tekst postavlja na web stranicu u dobroj namjeri kako bi kupcu olakšao odabir prilikom kupovine. Prodavatelj ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda Prodavatelj ne odgovara. Moguće su razlike između stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na web stranici, ako proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.

4. Postupak sklapanja ugovora o kupoprodaji između Prodavatelja i Korisnika

Kupovina se obavlja na web stranicama ispunjavanjem za to predviđenog obrasca. Prilikom ispunjavanja obrasca kupac je dužan upisati sve podatke koji se od njega traže. Kupovinu je moguće ostvariti uz potvrdu kupca da je prethodno pročitao i razumio Opće uvjete poslovanja te da je na iste pristao i da je upoznat da je to narudžba s obvezom plaćanja. Kupovina je moguća 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. Prodavatelj ne odgovara za troškove korištenja računalne opreme i telekomunikacijskih usluga potrebnih za pristup usluzi. Kupac će elektronskom poštom biti obaviješten o potvrdi narudžbe (primitku elektroničke poruke koja sadrži ponudu kupca) i slanju pošiljke.

Kupovinu proizvoda i/ili usluga u ime i za račun maloljetnika ili osobe lišene poslovne sposobnosti (potpuno ili djelomično), mogu zatražiti samo njihovi zakonski zastupnici.

Pretraživanje proizvoda je moguće po različitim kriterijima. Upisom određenog pojma u “Pretraživanje” pojavit će se proizvodi koji su povezani s navedenim pojmom. Kupac može izabrati određeni proizvod koji ga zanima i pročitati dostupan opis proizvoda kako bi mogao samostalno donijeti odluku odgovara li proizvod njegovim potrebama. Kupac proizvode bira iz kataloga proizvoda Prodavatelja koji je uređen prema vrstama proizvoda.

Narudžba proizvoda se obavlja elektronskim putem. Klikom miša na ikonu “Dodaj u košaricu” odabrani proizvod dodaje se u košaricu. Stavljanjem proizvoda u košaricu proizvod nije rezerviran niti naručen niti kupljen. Kupac može nastaviti dodavati proizvode klikom na „Nastavi kupovati“ ili izvršiti pregled košarice klikom na „Pregled košarice“ ili završiti proces odabira proizvoda klikom na „Dovrši kupnju“. Kada kupac završi proces odabira proizvoda klikom na “Dovrši kupnju“ preusmjerit će se na stranicu gdje odabire način plaćanja, način dostave, unosi kod ako posjeduje kupon za popust, stavlja dodatne napomene ako ih ima, te označava odgovarajuću kućicu ako želi R1 račun. Kupnju nije moguće nastaviti bez označavanja kućice “Slažem se s Uvjetima kupnje” čijim označavanjem kupac potvrđuje da je pročitao i razumio ove Opće uvjete kupnje te da se s istima slaže. Klikom na „Uredi sadržaj košarice“ kupac može izmijeniti sadržaj košarice. Ako se kupac slaže s kupnjom proizvoda koji su u košarici može kliknuti na ikonu „Plati“. Nakon što kupac pritiskom na ikonu “Plati” izvrši narudžbu, prodavatelj će na adresu e-pošte kupca poslati potvrdu narudžbe s brojem iste kojom potvrđuje da je narudžba kupca zaprimljena i u procesu obrade.

Ako kupac ne primi naručene proizvode koje je platio u roku od 20 radnih dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) od izvršenog plaćanja, odnosno 20 radnih dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) od sklapanja kupoprodajnog ugovora s ugovorenim plaćanjem po primitku, dužan je obavijestiti Prodavatelja o istom na adresu e-pošte dwteyes@gmail.com.

Ako kupac nije zaprimio potvrdu kupnje putem e-pošte u roku od 72 sata ili nije moguće pristupiti usluzi na način naveden u e-poruci, dužan je kontaktirati prodavatelja na adresu e-pošte dwteyes@gmail.com.

U slučaju da Prodavatelj iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, s kupcem će, telefonom ili e-porukom, u kontakt stupiti zaposlenik Prodavatelju svrhu dogovora o isporuci zamjenskog proizvoda ili eventualnog otkazivanja naručenog proizvoda.

U slučaju problema ili nejasnoća tijekom narudžbe kupac može kontaktirati Prodavatelja na adresu e-pošte dwteyes@gmail.com ili svaki radni dan (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) od 8 do 15 sati na broj mobitela 00 385 91 611 6969.

5. Način plaćanja

Plaćanje na web stranici vrši se u kunama.

Kupac se obvezuje naručene proizvode platiti jednim od sljedećih načina plaćanja:

pouzećem u gotovini prilikom preuzimanja proizvoda kod dostavljača,
korištenjem servisa za plaćanje karticama: Pay Pal.

5.1. Pouzećem u gotovini prilikom preuzimanja proizvoda kod dostavljača
Plaćanje pouzećem omogućuje Korisniku da narudžbu podmiri prilikom same dostave na navedenu adresu odnosno tek kada proizvod bude.

Plaćanje pouzećem vrši se isključivo u gotovini, dostavljaču prilikom isporuke na navedenu adresu. U slučaju da primatelj nije u mogućnosti zaprimiti pošiljku na definiranoj dostavnoj adresi u trenutku dostave, dostavljač ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke.

5.2. Plaćanje kreditnim karticama
Plaćanje izravno putem Interneta, korištenjem najmodernijeg servisa za plaćanje kreditnim karticama: Pay Pal.

FOTO.

Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Korisnika i Prodavatelja zaključen je trenutkom narudžbe proizvoda, a proizvod će biti otpremljen dostavnoj službi u roku 2-4 radnih dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) po primitku uplate kupoprodajne cijene, osim kod plaćanja proizvoda pouzećem.

Ako kupac odabere način plaćanja pouzećem, ugovor o kupoprodaji je sklopljen trenutkom narudžbe proizvoda, a proizvod će biti otpremljen dostavnoj službi u roku 2-4 radnih dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) nakon sklapanja ugovora o kupoprodaji.

Račun R1 kupac je dužan zatražiti prilikom ispunjavanja narudžbe, naknadni zahtjevi za R1 računom neće biti uvaženi.
Ugovorena kupoprodajna cijena uključuje sve poreze i davanja te je izražena u hrvatskim kunama.

Izjava o sigurnosti kod plaćanja

Primjenjuju se najmoderniji standardi u zaštiti podataka – Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između sustava za plaćanje i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem “vatrozida” (firewalla).

Izjava o privatnosti

Prodavatelj se obvezuje pružati zaštitu osobnih podataka kupaca, tako da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje Prodavateljevih obveza. Prodavatelj informira Korisnike o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje.

Svi se podaci o Korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Prodavatelja i poslovni partneri Prodavatelja odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

6. Način isporuke proizvoda
Isporuku narudžbe vrši Prodavatelj, proizvod/i iz narudžbe će biti otpremljeni dostavnoj službi te Korisniku dostavljeni u roku od 15 radnih dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni; osim otoka, ovisno o voznom redu trajekta) po primitku uplate kupoprodajne cijene, osim kod plaćanja proizvoda pouzećem.

Dostava proizvoda vrši se putem Kurirske službe s kojom Prodavatelj u ugovornom odnosu, ili putem djelatnika Prodavatelja.

Proizvodi bit će zapakirani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti.

Prodavatelj isporuku vrši unutar Republike Hrvatske te svim ostalim zemljama Europe. A za ostale zemlje potrebno nas je kontaktirati.

Korisnici su dužni pošiljku preuzeti i pregledati pred dostavljačem kako bi se izbjegle naknadne reklamacije zbog mogućnosti oštećenja pošiljke prilikom dostave, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja.

Ukoliko Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti naručeni proizvod, o tome će obavijestiti Korisnika. Korisnik može prekinuti narudžbu ili pričekati dok proizvod bude ponovno dostupan. Ukoliko Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti proizvod u ugovorenom roku obavještava kupca koji mu je dužan ostaviti naknadni razumni rok za ispunjenje ugovora o kupoprodaji.

Ukoliko kupac ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, Prodavatelj zadržava pravo zahtijevati nadoknadu troškova manipulacije, transporta i drugih mogućih troškova.

Korisnik je obavezan prilikom preuzimanja robe potpisati otpremnicu ili dostavnicu te je dostavna služba uzima kao potvrdu o preuzimanju. Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke smatra se da je proizvod preuzet bez vanjskih vidljivih oštećenja.

Ako Korisnik želi dogovoriti određeni termin dostave, isti je dužan napisati u polje „NAPOMENA“ prilikom postavljanja narudžbe, kako bi Prodavatelj mogao termin prenijeti dostavnoj službi.

U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je kupio, isti ima pravo na isporuku naručenog proizvoda, samo i ako nije upotrijebio krivo isporučeni proizvod, nego se proizvod može staviti ponovno u prodaju.

Ukoliko nije moguća zamjena za naručeni proizvod, a nije moguća zbog greške Prodavatelja, Korisnik ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene proizvoda, cijene dostave i naknadu troškova povrata proizvoda te je dužan vratiti krivo dostavljen proizvod, također samo i ako nije upotrijebio krivo isporučeni proizvod te se on može staviti ponovno u prodaju.

6.1. Cijena dostave

7. Materijalni nedostaci na proizvodima
DWTE, obrt za grafički dizajn (dalje: prodavatelj) odgovara za materijalne nedostatke proizvoda do trenutka prijelaza rizika na kupca (trenutak predaje stvari u posjed kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik), bez obzira je li mu materijalni nedostatak bio poznat. Također, isto odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika na kupca postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka. Nedostatak postoji:

ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata,
ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
kad je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.).
Korisnik je obvezan obavijestiti Prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na potrošača.

Kad se nakon primitka stvari od strane Korisnika pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, Korisnik je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari. Prava kupca koji je pravodobno obavijestio Prodavatelja o postojanju nedostatka gase se nakon isteka dvije godine, računajući od dana odašiljanja obavijesti prodavatelju, osim ako je prodavateljevom prijevarom kupac bio spriječen da ih ostvaruje.

Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka Prodavatelj može imati jednu od sljedećih obveza, sve u skladu s pravilima Zakona o obveznim odnosima:

uklanjanje nedostatka,
predaja drugog proizvoda bez nedostatka,
sniženje cijene,
raskid ugovora.
Prava temeljem materijalnog nedostatka na stvari regulirana su Zakonom o obveznim odnosima.

Kada je kupac pravna osoba na njega se odnose pravila o materijalnom nedostatku propisana Zakonom o obveznim odnosima, posebno u dijelu u kojem je materijalni nedostatak za pravne osobe uređen drugačije od ovdje navedenoga u Općim uvjetima poslovanja, tada se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima.

8. Pravo na jednostrani raskid ugovora

Potrošač/Korisnik može ugovor jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Rok od 14 dana započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, proizvod predan u posjed.

Da bi potrošač mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, isti mora prodavatelja obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka od 14 dana i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na adresu DWTE, obrt za grafički dizajn
, J.J.STROSSMAYERA 341, 31000, OSIJEK ili elektroničkom poštom na dwteyes@gmail.com, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, broj telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a potrošač može, po vlastitom izboru, koristiti i niže priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora. Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora potrošač može elektronički ispuniti tako da klikne na jednostrani raskid ugovor. Potvrdu primitka izjave o jednostranom raskidu ugovora prodavatelj će dostaviti potrošaču bez odgađanja, elektroničkom poštom. U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj strani ono što je primila na temelju ugovora.

Osim kada je prodavatelj ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu potrošač dostavi dokaz da je robu poslao natrag prodavatelju, ako bi o tome prodavatelj bio obaviješten prije primitka robe.

Prodavatelj nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat potrošačeva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio prodavatelj.

Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio potrošač prilikom plaćanja, osim ako potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da potrošač ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Osim ako je prodavatelj ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, potrošač mora izvršiti povrat robe bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor.

Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu povrata robe na vrijeme ako prije isteka roka pošalje robu ili je preda prodavatelju, odnosno osobi koju je prodavatelj ovlastio da primi robu.

Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.

Kako bi potrošač utvrdio prirodu, obilježja i funkcionalnosti robe isti može postupati s robom i pregledati robu isključivo na način na koji je to uobičajeno pri kupnji robe u prostorijama prodavatelja. Robu koju kupac namjerava vratiti u roku od 14 dana isti ne smije koristiti niti poduzimati bilo koje druge radnje kojima bi umanjio vrijednost robe.

U periodu u kojem potrošač ostvaruje pravo povrata robu mora čuvati s dužnom pažnjom odnosno mora se ponašati kao osobito pažljiv i savjestan čovjek. U slučaju umanjenja vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodom prodavatelj će se naplatiti iz iznosa primljene kupoprodajne cijene u omjeru umanjenja vrijednosti robe prema vlastitoj procijeni uzimajući u obzir objektivne kriterije svakog pojedinog slučaja.

Pravo na raskid ugovora o kupoprodaji nije dopušten u sljedećim slučajevima kada je predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave.

Kada je kupac fizička osoba na njega se ne primjenjuje odjeljak ovih Općih uvjeta poslovanja pod nazivom „Pravo na jednostrani raskid ugovora“. Kod pravnih osoba se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima i Zakon o elektroničkoj trgovini.

Izravne troškove povrata robe korisnik mora snositi sam. Korisnik se moli da prije raskida Ugovora nazove na broj telefona 00 385 91 611 6969 ili se javi na dwteyes@gmail.com kako bi mu bio objašnjen postupak povrata robe.

OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

9. Obavijest o načinu pisanog prigovora potrošača

Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača, potrošač može poslati putem pošte na adresu DWTE, obrt za grafički dizajn, Dedići 91, 10000 Zagreb ili elektroničke pošte na adresu e-pošte dwteyes@gmail.com.

Kako bi potrošaču Prodavatelj odgovorio na pisani prigovor koji nije upućen elektroničkom poštom, mole se potrošači da navedu točne podatke o svome imenu i prezimenu te adresi na koju će im biti dostavljen odgovor.

Odgovor na prigovor potrošača Prodavatelj zakonski mora dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora.

U slučaju eventualnog spora Prodavatelj i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko isto nije moguće nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu uz primjenu hrvatskog prava. Rješavanje sporova je moguće pred Sudom časti HGK ili drugim centrima za mirenje.

Potrošačke sporove moguće je rješavati putem ODR platforme Europske komisije https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR

Ukoliko potrošač prihvaća Opće uvjete poslovanja, isti prihvaća i sve druge uvjete navedene na web stranici https://dwte.hr/ te sve ostale odredbe navedene na toj web stranici.

Ukoliko se potrošač ne slaže s bilo kojim dijelom predugovorne obavijesti ili Općih uvjeta poslovanja moli se isti da ne koristi web stranicu i ne sklapa ugovor o kupoprodaji.

Prodavatelj zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta poslovanja i pravila bez prethodne najave. Opći uvjeti poslovanja su sukladni zakonima Republike Hrvatske.

Pravila o pisanom prigovoru potrošača ne odnose se na pravne osobe, a na koje se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima i Zakon o elektroničkoj trgovini.

10. Opći uvjeti zaštite osobnih podataka

10.1. Opće odredbe
Opći uvjeti zaštite osobnih podataka odnose se na osobne podatke koji se nalaze na web stranici i koji su korištenjem web stranice https://dwte.hr/ obrađeni, odnosno prikupljeni i pohranjeni od strane voditelja zbirke osobnih podataka DWTE, obrt za grafički dizajn, J.J.STROSSMAYERA 341, 31000, OSIJEK , OIB: 37810766494 (dalje u tekstu: Prodavatelj) od fizičke osobe kao ispitanika (dalje u tekstu: Korisnik).

Prodavatelj osobne podatke prikuplja radi sklapanja i ispunjenja ugovora o kupoprodaji, evidencije ostvarenih narudžbi kupaca, jedinstvene identifikacija korisnika, analize poslovanja, marketinga, provedbe sustava nagrađivanja, dostave proizvoda, izrade dokumentacije vezane za kupoprodaju, tehničke podrške te autorizacije plaćanja putem kreditnih i debitnih kartica.

Prodavatelj kao pružatelj usluga web stranice https://dwte.hr/ zauzima se za zaštitu privatnosti i osobnih podataka. Mole se Korisnici da pročitaju Opće uvjete poslovanja kako bi lakše razumjeli koje podatke Prodavatelj prikuplja te kako i u koje svrhe ih koristi.

Ako Korisnik ima bilo kakvih pitanja vezanih uz zaštitu osobnih podataka, može se obratiti izravno Prodavatelju na adresu e-pošte dwteyes@gmail.com.

Mole se Korisnici da pažljivo pročitaju Opće uvjete zaštite osobnih podataka. Davanjem osobnih podataka putem web stranice https://dwte.hr/ i pristankom na Opće uvjete poslovanja putem web stranice https://dwte.hr/ Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže s Općim uvjetima zaštite osobnih podataka, te pristaje na prikupljanje, obradu i korištenje svojih osobnih podataka u skladu s Općim uvjetima poslovanja.

Ako se korisnik ne slaže s Općim uvjetima poslovanja i Općim uvjetima zaštite osobnih podataka, dužan je napustiti i ne koristiti web stranicu https://dwte.hr/.

Na sva pitanja koja nisu posebno uređena Općim uvjetima zaštite osobnih podataka primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja web stranice https://dwte.hr/.

10.2. Promjene općih uvjeta zaštite osobnih podataka
Prodavatelj može izmijeniti ili dopuniti Opće uvjete zaštite osobnih podataka u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta na web stranici https://dwte.hr/. Izmjene i dopune Općih uvjeta zaštite osobnih podataka stupaju na snagu odmah po objavi na web stranici https://dwte.hr/.

Korisnik kao ispitanik odgovoran je i obvezan prije svakog davanja osobnih podataka pregledati i proučiti važeće Opće uvjete zaštite osobnih podataka koji su dostupni na web stranici https://dwte.hr/.

10.3. Osobni podaci koji se obrađuju i korištenje osobnih podataka
Na web stranici https://dwte.hr/ Prodavatelj prikuplja sljedeće osobne podatke ispitanika: ime i prezime, lozinka, broj telefona, adresa, adresa e-pošte, adresa slanja proizvoda, adresa slanja računa, poštanski broj, grad, spol, datum rođenja, tvrtka i OIB samo za tvrtke.

Uvid u osobne podatke korisnika mogu imati, u izvršavanju svoga djelokruga posla vezano za ugovore o kupoprodaji koje kupci sklapaju sa Prodavateljem sljedeće osobe: pravne osobe koje sudjeluju u izvršavanju ugovora o kupoprodaji kao što su dostavne službe, knjigovodstveni servisi, informatička podrška, marketinška podrška, društva koja su povezana sa Prodavateljem , javna tijela koja zahtijevaju dostavu osobnih podataka u skladu s propisima koji obvezuju Prodavatelja , a o čemu Prodavatelj vodi zbirke o osobnim podacima.

Kupac/Korisnik daje suglasnost da Prodavatelj može obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i statistike, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o proizvodima i uslugama, za potrebe informiranja o isporuci, za potrebe dostave promotivnih materijala, unaprjeđenja odnosa s kupcima te unapređenja usluga.

Prodavatelj navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja ugovora, zaštite interesa korisnika i Prodavatelja te sprječavanja eventualnih zloporaba, potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Prodavatelja koji za rezultat imaju povećanje zadovoljstva korisnika.

Prodavatelj će čuvati osobne podatke onoliko koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima poslovanja.

Prodavatelj će osigurati da se osobni podaci korisnika drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe Prodavatelja.

Prodavatelj se obvezuje korisnicima omogućiti pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osiguralo da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani.

Ako korisnici zatraže ispravak ili brisanje njihovih osobnih podataka, Prodavatelj će takve podatke izmijeniti ili ukloniti.

Prodavatelj ne bilježi niti ne pohranjuje transakcijske podatke Korisnika potrebne za plaćanje putem kartica.

Voditelj zbirke osobnih podataka je DWTE, obrt za grafički dizajn

Osobni podaci u zbirkama osobnih podataka su odgovarajuće zaštićeni od slučajne ili namjerne zlouporabe, uništenja, gubitka, neovlaštenih promjena ili dostupa.

Voditelj zbirke osobnih podataka poduzeo je tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka koje su potrebne da bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja i od nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja te svake druge zlouporabe i utvrdio je obvezu osoba koje su zaposlene u obradi podataka na potpisivanje izjave o povjerljivosti.

Korisnik web stranice https://dwte.hr/ ima pravo dobiti informacije o prikupljanju i obradi njegovih osobnih podataka od voditelja zbirke osobnih podataka. Voditelj zbirke osobnih podataka dostavit će najkasnije u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva, svakom korisniku web stranice https://dwte.hr/ na njegov zahtjev, odnosno zahtjev njegovih zakonskih zastupnika ili punomoćnika:

dati potvrdu o tome da li se osobni podaci koji se odnose na njega obrađuju ili ne,
dati obavijest u razumljivom obliku o podacima koji se odnose na njega čija je obrada u tijeku te o izvoru tih podataka,
omogućiti uvid u osobne podatke sadržane u zbirci osobnih podataka koji se odnose na njega te njihovo prepisivanje,
dostaviti izvatke, potvrde ili ispise osobnih podataka sadržanih u zbirci osobnih podataka koji se na njega odnose, a koji moraju sadržavati i naznaku svrhe i pravnog temelja prikupljanja, obrade i korištenja tih podataka,
dostaviti ispis podataka o tome tko je i za koje svrhe i po kojem pravnom temelju dobio na korištenje osobne podatke koji se odnose na njega,
dati obavijest o logici bilo koje automatske obrade podataka koja se na njega odnosi.
Voditelj zbirke osobnih podataka dužan je na zahtjev korisnika web stranice https://dwte.hr/, odnosno njegovih zakonskih zastupnika ili punomoćnika dopuniti, izmijeniti ili brisati osobne podatke ako su podaci nepotpuni, netočni ili neažurni.

Neovisno o zahtjevu korisnika web stranice https://dwte.hr/ u slučaju ako voditelj zbirke osobnih podataka utvrdi da su osobni podaci nepotpuni, netočni ili neažurni, isti će ih sam dopuniti ili izmijeniti.

O izvršenoj dopuni, izmjeni ili brisanju osobnih podataka voditelj zbirke osobnih podataka dužan je najkasnije u roku od 30 dana izvijestiti osobu na koju se osobni podaci odnose i primatelje osobnih podataka.

Kada se korisnik uključi u određene aktivnosti na web stranici https://dwte.hr/ kao što su otvaranje korisničkog računa, korištenje internetske prodavaonice, ispunjavanje anketa, komentara, objavljivanje sadržaja, sudjelovanje u natjecanjima ili nagradnim igrama, slanje povratnih informacija, traženje informacija o uslugama, javljanje na oglas za posao, Prodavatelj može od korisnika zatražiti davanje određenih dodatnih osobnih podataka. U tom slučaju, prije davanja dodatnih osobnih podataka korisnik je obvezan proučiti Opće uvjete zaštite osobnih podataka i pristati na njihovu primjenu u odnosu na dodatne podatke.

Ovisno o vrstama aktivnosti, neki su od traženih podataka određeni kao obvezni, a neki kao dobrovoljni. Ako korisnik ne pruži obvezne podatke za aktivnost koja ih zahtijeva, istome neće biti dopušteno uključivanje u tu aktivnost.

Prodavatelj prikuplja i koristi osobne podatke kako bi korisnicima omogućilo korištenje usluga i aktivnosti putem web stranice https://dwte.hr/, unaprijedilo rad web stranice https://dwte.hr/, stvorilo bazu podataka korisnika u svrhu unapređenja usluge i/ili marketinga, kontaktiralo korisnike radi dostave marketinških obavijesti, poboljšalo oglašivačke i promocijske aktivnosti te analiziralo upotrebu internetske stranice https://dwte.hr/. Također, osobni podaci mogu se koristiti za rješavanje problema, provedbu administracijskih zadataka te uspostavljanje kontakta s korisnicima.

Davanjem osobnih podataka i prihvaćanjem Općih uvjeta zaštite osobnih podataka korisnik pristaje da ga Prodavatelj i osobe navedene u ovim Općim uvjetima poslovanja, obavještavaju o svojim promotivnim aktivnostima, proizvodima i uslugama.

10.4. Davanje osobnih podataka
Davanjem osobnih podataka temeljem Općih uvjeta zaštite osobnih podataka korisnik pristaje da njegove osobne podatke Prodavatelj daje na korištenje osobama povezanim s istim u svrhu marketinga, provođenja marketinških i promotivnih aktivnosti te dostavljanja marketinških obavijesti. Ikakvo drugo davanje osobnih podataka trećim osobama može se izvršiti isključivo u skladu sa zakonskim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

10.5. Dopune i ispravci osobnih podataka
Prodavatelj smatra da svaki ispitanik treba imati mogućnost osigurati točnost, potpunost i ažuriranost svojih osobnih podataka. Ako korisnik smatra da su njegovi osobni podaci nepotpuni, netočni ili nisu ažurirani, može kontaktirati Prodavatelj slanjem e-poruke na dwteyes@gmail.com te zatražiti odgovarajuću dopunu, izmjenu ili brisanje osobnih podataka.

Prodavatelj preporučuje korisnicima da u slučaju promjene osobnih podataka, iste što prije ažuriraju. Također, korisnici mogu zatražiti brisanje ili uklanjanje informacija o korisničkom računu.

10.6. Zaštita podataka
Prodavatelj iznimno drži do zaštite osobnih podataka i poduzelo je različite mjere opreza u svrhu zaštite osobnih podataka korisnika. Korisnik osobnim podacima na web stranici https://dwte.hr/ može pristupiti pomoću lozinke i adrese e-pošte.

10.7. Povjerljivost podataka trećih osoba
Opći uvjeti zaštite osobnih podataka odnose se samo na upotrebu i korištenje podataka koje Prodavatelj prikuplja od ispitanika. Druge web stranice kojima se može pristupiti putem web stranice https://dwte.hr/ imaju vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načine njihovog korištenja i objavljivanja. Ako preko web stranice https://dwte.hr/ korisnik posjeti jednu ili više drugih web stranica, Prodavatelj preporučuje korisnicima da pregledaju izjavu o povjerljivosti podataka te stranice. Prodavatelj nije odgovorno za načine i uvjete rada trećih strana.

10.8. Ostali podaci
Osim osobnih podataka, Prodavatelj može od korisnika zatražiti i druge podatke kojima se iste ne može identificirati, te se ne smatraju osobnim podacima (primjerice podatke o načinu korištenja stranica, računalu, internetskom poslužitelju, preferencijama, hobijima, interesima, aktivnostima), a koje Prodavatelj omogućuju kvalitetnije, preciznije i osobnije odabiranje podataka za korisnike, unapređenje web stranice te dodatno usmjeravanje i prilagođavanje njezinih sadržaja korisnicima. Na temelju tih podataka Prodavatelj saznaje informacije o tome koji su sadržaji najpopularniji među kojim korisnicima.

11. Privatnost korisnika
Prema zakonu Europske unije, Prodavatelj obavještava korisnike da web stranica https://dwte.hr/ koristi kolačiće (Cookies) kako bi mogla osigurati najvišu kvalitetu usluge. Kolačići u pregledniku korisnika omogućuju Prodavatelj da osigura rad svih funkcija internetskog portala, da određene sadržaje prilagodi posebno za pojedinog korisnika i analizom posjeta stalno poboljšava internetski portal.

Kako se kolačići (Cookies) pohranjuju korisnik može podesiti u postavkama preglednika. U svrhu poboljšavanja iskustva pregledavanja web portala, Prodavatelj mora na računalo korisnika spremiti malenu količinu informacija (kolačića – engl. naziv cookies). Preko 90% svih web stranica koristi ovu praksu, no prema regulacijama Europske unije od 25.03.2011. Prodavatelj je obvezno prije spremanja kolačića zatražiti pristanak korisnika. Korištenjem web stranice https://dwte.hr/ korisnik pristaje na uporabu kolačića. Blokiranjem kolačića korisnik i dalje može pregledavati web stranicu, no neke njezine mogućnosti mu mogu biti nedostupne.

Što je kolačić?

Kolačić je informacija spremljena na računalo korisnika od strane web stranice koju je posjetio. Kolačići obično spremaju postavke korisnika, postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada korisnik ponovno otvori istu web stranicu, Internet preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Navedeno omogućava DWTE, obrt za grafički dizajn da prikaže informacije prilagođene potrebama svakog pojedinog korisnika.

Kolačići mogu spremati širok pojas informacija uključujući osobne informacije (kao što je ime ili adresa e-pošte korisnika). Ipak, ova informacija može biti spremljena jedino ako korisnik navedeno omogući – web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama za koje im korisnik nije dao dozvolu i ne mogu pristupiti drugim datotekama na računalu korisnika. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića korisnicima nisu vidljive. Ipak, korisnik može promijeniti svoje postavke internet preglednika na način da isti može sam birati želi li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti na način da obriše spremljene kolačiće automatski pri zatvaranju internet preglednika i slično.

12. Registracija korisnika

Kako bi Korisnici obavili kupnju na web stranici https://dwte.hr/, registracija nije obavezna. Potrebno je samo u prvom koraku procesa naručivanja ostaviti važeću e-mail adresu (ona kojoj imate omogućen pristup) Korisnika kako bi bilo moguće poslati potvrdu narudžbe.

Ako Korisnik ne želi prilikom svake nove kupnje unositi adresu dostave te informacije o sredstvu plaćanja, preporučuje se brza registracija. Potrebno je samo jednom unijeti važeću e-mail adresu, osobne podatke (ime, prezime, adresa, poštanski broj, mjesto, broj telefona) te lozinku pomoću koje se pristupa korisničkom računu. Lozinka može biti proizvoljan niz znakova – što je duža, otpornija je na hakersko probijanje.

Nakon unosa traženih podataka, registraciju je potrebno potvrditi klikom na polje “Registracija”. Kreirani korisnički račun ostaje registriran u sustavu, a pristupa mu se kombinacijom korisničkog imena i lozinke na stranici “Moj račun”.

U slučaju da je Korisnik zaboravio lozinku, na istoj stranici treba kliknuti “Zaboravljena lozinka?” te slijediti daljnje upute.

Nakon kreiranja računa, za svaku daljnju kupnju potrebna je samo prijava s korisničkim imenom i lozinkom Korisnika.

Obrazac za jednostranic raskid ugovora

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA SKLOPLJENOG IZVAN POSLOVNIH PROSTORIJA ILI SKLOPLJENOG NA DALJINU

Potrošač može, ne navodeći razlog, jednostrano raskinuti ovaj ugovor, u roku od 14 dana od dana sklapanja ugovora ili po njegovom primitku.

Pravo na jednostrani raskid ugovora počinje teći od datuma isporuke tj. od datuma za osobno preuzimanje pošiljke.

Kako bi ostvario pravo na jednostrani raskid, potrošač mora trgovcu pisano dostaviti obavijest u kojoj navodi da raskida ugovor. Obavijest mora biti napisana na trajnom mediju i sadržavati podatke koji su niže naznačeni, a može se dostaviti kao pismo poslano poštom ili elektronička pošta.

Ako potrošač koristi svoje pravo na jednostrani raskid, neće snositi u vezi s tim nastale troškove osim izravnih troškova povrata robe.

Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora možete elektronički ispuniti i poslati.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Obavijest o jednostranom raskidu ugovora

 

Za DWTE, obrt za grafički dizajn, J.J. Strossmayera 341, Osijek 31000, dwteyes@gmail.com , 098/373-332

Ja, _________________________________________________ (ime i prezime potrošača) iz

___________________________________________________ (adresa potrošača: mjesto, ulica, broj) ovime izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o kupnji sljedeće robe/usluge:

____________________________________________________________ (upišite naziv artikla)

prema broju računa ili broju narudžbe ____________________ (upišite broj dokumenta) primljene

dana _____________________. (upišite datum)

U _____________________ (grad/mjesto) dana _____________________. (datum).

 

__________________________ Potpis potrošača (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru).